PROGRES ADMINISTRACIO DE FINQUES S.L. obté de diversos formularis del lloc web dades personals i informació dels usuaris per tal d'emmagatzemar i / o utilitzar-les en relació amb aquest usuari . Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. PROGRES ADMINISTRACIO DE FINQUES S.L. es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a: PROGRES ADMINISTRACIO DE FINQUES S.L. B66697152 CARRER PROGRES 16-20 ENTRESOL 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES Telf. 938901476